Dorpskrant

 

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant?

De eerstvolgende Dorpskrant, verschijnt tussen 14 en 23 februari. Lever uw kopij s.v.p. uiterlijk 20 januari in, het liefst per email naar dorpskrant.bo@gmail.com. Handgeschreven mag ook, u kunt het dan inleveren bij de Barnstee.
 

December 2019
November 2019
September 2019
Juni 2019
April 2019
Februari 2019
December 2018

November 2018
September 2018
Juli 2018
April 2018
Februari 2018

(om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).

De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 
 

De redactie bestaat uit: Lizette Zwart-Wehkamp, Antje Nijp-Zijlvaart en Guusje Sijbom.

Bezorging: fam. van der Helm
 

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@gmail.com

 

 

 

 

Contact

Antje Nijp an.nijp@home.nl